מדוע העולם מתייחס לווירוס הקורונוס ברצינות רבה יותר ממגפות אחרות?


תשובה 1:

יתכן וענית בשוגג על שאלתך כששאלת אותה. שאלת מדוע העולם מתייחס לזה אחרת. מגיפה אינה סוגיה עולמית. כאשר זה הופך לסוגיה עולמית, הוא מסווג אז כמגיפה. אולי מאמר זה יבהיר לך את הדברים.

מגיפה נגד מגיפה | בריאות אזורית רוצ'סטר